ACARS

Aircraft Communications Addressing and Reporting System

ACARS je digitální přenos dat vyvinutý speciálně pro letecký průmysl. Síť pozemních rádiových stanic zajistí v reálném čase komunikaci letadla s leteckou společností, řídícím střediskem ap. prakticky kdekoliv na světě.

Downlink proces:
Downlink zprávy vytváří automaticky systém na palubě nebo ručně pilot. Systém posílá zprávy přes VHF nebo Satcom. Výběr přenosového prostředku a servis providera je automatický. Pozemní stanice přijme zprávu pošle, pošle zpět technické potvrzení systému a předá zprávu do datalink procesoru service providera ACARS. Centrální procesor přeformátuje zprávu do pozemního formátu a pošle ji letecké společnosti. Systém u letecké společnosti přjíme a identifikuje zprávu a uloží ji do databáze. V závislosti na typu zprávy pak systém vykonává množství úloh. Některé zprávy použije systém sám a některé zprávy jsou předané jedné nebo více uživatelským adresám. Jiné zprávy přimějí systém, aby provedl přenos do záložních počítačových systémů. Typický čas downlink přenosu od letadel ke koncovému systému trvá 5-15 sekund.

Uplink proces
Uplink proces je více méně obrácený downlink proces. Zpráva je vytvořená automaticky systémem, nebo ručně pozemním uživatelem. Systém přemění zprávu na ACARS formát a pošle ho k servisnímu poskytovateli ACARS (service provider). Výběr přenosového prostředku a servis providera je automatický. Servis provider pošle zprávu pozemní stanici, která je blízko letadla nebo ji předá přes satelit. Palubní systém potvrdí zprávu a předá ji na místo určení: displej, tiskárna nebo jiný palubní systém. Typický čas uplink přenosu od letadel ke koncovému systému trvá 10-20 sekund.


K dekódování přijatých dat je možné použít externí hardware, nebo zvukovou kartu v PC a příslušný software. Např.: WACARS, AirNav ACARS decoder, PDW atd.

Zde si můžete stáhnout volně šířitelný program WACARS verzi 0.7 s mapou Evropy :
WACARS07. Do programu potom zkopírujte BMP obrazek Evropy a nastavíte souřadnice (viz níže).


Pomocí programu WACARS můžete sledovat:
- Identifikační označení letounu, typ letounu, datum a čas první a poslední dekódované informace
- Název letecké společnosti, číslo letu, identifikační označení, datum a čas dekódované informace
- Ostatní informace: poloha, výška, teplota, počasí, palivo, předpokládaná doba příletu atd.
- Aktuální polohu letounu na mapě. Bohužel málo letadel vysílá informace o poloze.


Ukázky a nastavení programu WACARS 0.7 :


Obrazovka programu
WACARS 0.7

Mapa Evropy
letadlo nad Londýnem

Nastavení mapy

Nastavení mapy
a souřadnic

Nastavení zvukové
karty


Ukázka Message log v programu WACARS 0.7 :

----------------------------------------------------09:42:47, 28/11/2002
G-BIVA
BRITISH AIRWAYS BA0000
Using Ground Station A Aberdeen.Message No. M86A
Message Type B1 REQUEST OCEANIC CLEARANCE
ES BA195HA 5052N 00100W 1839 F148 MS182 255/067 TB/ S011DES BA195HA 5057N 00056W 1840 F137 MS177 267/051 TB/ S011/// BA195HA 5119N 00026W 1846 F117 MS135 271/040 TB/ S111/// BA195HA 5120N 00022W 1846
-----------------------------------------------------Datové spoje systému ACARS používají různé frekvence, v závislosti na tom, ve které části světa se letadlo nachází. Dole v tabulce je část frekvencí používaných v různých místech světa.


Frekvence ACARS - AM modulace
Primární kanál pro Evropu 131.725 MHz
Sekundární kanál pro Evropu 131.525 MHz
Další kanál pro Evropu 136.900 MHz
Primární kanál pro USA a Canadu 131.550 MHz
Sekundární kanál pro USA a Canadu 130.025 MHz
Další kanál pro USA a Canadu 129.125 MHz
Další kanál pro USA a Canadu 130.450 MHz
Další kanál pro USA 131.125 MHz
Primární kanál pro Japonsko 131.450 MHz
Kanál společnosti Air Canada 131.475 MHz

 

Kódy ACARS Kniha návštěv E-mail English web


Vaše příspěvky a další informace o ACARS jsou vítány.

Poslední aktualizace - 28.11.2002
Copyright (c) 2002
Richard